Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Gadus S2 V220AC
Mỡ chịu cực áp đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ thinh cậy
- Chịu nước
- Red Lithium Calcium

Shell Gadus S2 V220AC là loại mỡ đa dụng chất lượng cao, được chế tạo từ dầu khoán có chỉ số độ nhớt cao và chất làm đặc xà phòng hỗn hợp Lithium/Calcium.
Shell Gadus S2 V220 AC có chứa các phụ gia chịu cực áp, chống mài mòn, chống oxy hóa và chống ăn mòn để nâng cao hiệu suất trong phạm vi ứng dụng rất rộng
Các loại dầu và dầu nhờn khác