Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu thủy lực
Shell Tellus S3 V

Dầu thủy lực không kẽm cao cấp

- Tuổi thọ dầu rất dài

 - Tính năng chống mài mòn ưu việt.

 - Duy trì hiệu suất hệ thống 

 

Shell Tellus S2 V
Dầu thủy lực công nghiệp cho phạm vi nhiệt độ rộng:
- Tính năng bảo vệ tuyệt hảo và ứng dụng đa năng
- Tuổi thọ dầu cao, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống mài mòn ưu việt
- Duy trì hiệu suất hệ thống
Shell Tellus S3 M
Dầu thuỷ lực công nghiệp không tro chất lượng cao:
Tuổi thọ dầu cao, tiết kiệm bảo dưỡng
Chống phân huỷ do nước và nhiệt cực tốt
Tính năng chống mòn ưu việt
Duy trì hiệu suất hệ thống
Shell Tellus S2 M
Dầu Thủy lực công nghiệp:
- Tuổi thọ dầu cao, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống mài mòn ưu việt
- Duy trì hiệu suất hệ thống
Shell Irus Fluid C
Dầu thủy lực chống cháy loại HFC chất lượng cao:
- Chống cháy cho hệ thống có nguy cơ cháy cao
- Tuổi thọ của dầu và thiết bị kéo dài
- Cải thiện tính năng chống mài mòn