Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu Turbine
Shell Turbo T
Dầu Tuabin Chất lượng cao cho các tuabin Khí công nghiệp & Hơi nước:
- Kiểm soát chặt chẽ việc chống ôxi hóa
- Khả năng chống Tạo bọt cao và Thoát khí Nhanh
- Tính năng tách nước tích cực
- Khả năng năng chống rỉ & mài mòn ưu việt
- Tính năng chống phản ứng với amoniac
Shell Turbo CC46
Dầu tuabin cao cấp cho các tuabin Khí Công nghiệp, Hơi nước & Chu trình Hỗn hợp:
- Độ ổn định nhiệt và chống ôxi hóa siêu việt
- Thoát khí nhanh và chống tạo bọt tốt
- Tính năng tách nước ưu việt
- Khả năng chịu tải tốt