Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Gadus S2 V220
Mỡ chịu cực áp Đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ tin cậy
- Đa dụng
- Lithium

Shell Gadus S2 V220 là loại mỡ cực áp đa dụng chất lượng cao chế tạo từ dầu khoáng có chí số độ nhớt cao và chất làm đặc gốc xà phòng lithium hydroxystreate có chứa phụ gia cực áp và các phụ gia đã được chứng minh để nâng cao hiệu suất trong một loạt các ứng dụng.
Shell Gadus S2 V220 được chế tạo để bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn cũng như các khớp bản lề, các mặt trượt thường gặp trong công nghiệp và vận tải.

Các loại dầu và dầu nhờn khác