Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Gadus S2 A320
Mỡ chịu cực áp đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ tin cậy
- Chịu nước
- Calcium

Shell Gadus S2 A320 có kết cấu mịn, được chế tạo từ chất làm đặc xà phòng gốc calcium dùng cho các ứng dụng công nghiệp và hàng hải chịu nhiệt độ vừa phải và yêu cầu tính năng chịu cực áp.

Các loại dầu và dầu nhờn khác