Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Gadus S2 V100
Mỡ đa dụng chất lượng cao:
- Bảo vệ tinh cậy
- Đa dụng
- Lithium

Shell Gadus S2 V100 1,2 và 3 là loại mỡ đa dụng trên cơ sở chất làm đặc gốc xà phòng lithium hydrosystearate được tăng cường chất chống oxy hóa, chống mài mòn và chống gĩ sét.

Các loại dầu và dầu nhờn khác