Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Spirax S2 A
Dầu cầu GL-5, chất lượng cao:
- Các thành phần tổng hợp: chống mòn, chống sét rỉ và độ bền ôxi hóa tốt
- Dầu gốc chất lượng cao: chống ôxi hóa, và duy trì màng dầu giữa các bánh răng.

Spirax S2 A được pha trộn để dùng trong phạm vi rộng các loại cầu xe của ô-tô chủ yếu là điều kiện tải trọng nặng.
Các loại dầu và dầu nhờn khác