Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu tuần hoàn và bôi trơn ổ đỡ
Shell Morlina S2 B32
Dầu tuần hoàn và Ổ trục công nghiệp:
- Tuổi thọ dầu cao - Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống rỉ & mài mòn tin cậy
- Duy trì hiệu năng hệ thống
Shell Morlina S2 B100
Dầu tuần hoàn và Ổ trục công nghiệp:
- Tuổi thọ dầu cao - Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống rỉ & mài mòn tin cậy
- Duy trì hiệu năng hệ thống
Shell Morlina S2 B150
Dầu tuần hoàn và Ổ trục công nghiệp:
Tuổi thọ dầu cao - Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống rỉ & mài mòn tin cậy
- Duy trì hiệu năng hệ thống
Shell Morlina S2 B220
Dầu tuần hoàn và Ổ trục công nghiệp:
- Tuổi thọ dầu cao - Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống rỉ & mài mòn tin cậy
- Duy trì hiệu năng hệ thống

Shell Morlina S2 BA100
Dầu ổ trục và bôi trơn tuần hoàn trong ứng dụng đặc biệt:
- Tuổi thọ dầu cao – Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống rỉ & mài mòn đáng tin cậy
- Duy trì hiệu năng hệ thống
Shell Morlina S2 BL10
Dầu ổ trục và bôi trơn tuần hoàn trong ứng dụng đặc biệt:
- Tuổi thọ dầu cao – Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống rỉ & ăn mòn đáng tin cậy
- Duy trì hiệu suất hệ thống
Shell Morlina S4 B220
Dầu bôi trơn tuần hoàn và ổ trục cao cấp:
- Tuổi thọ dầu cao - tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Chống ăn mòn và mài mòn tuyệt hảo
- Nâng cao hiệu suất hệ thống