Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu máy khí nén
Shell Corena S4 P100
Advanced Synthetic Reciprocating (Piston) Air Compressor Oil:
- Long oil life – Maintenance saving
- Outstanding wear protection
- Maintaining system efficiency
- Enhanced air line safety
Shell Corena RS 32
Semi synthetic compressor lubricant:
- Excellent low volatility characteristics
- High Viscosity Index
- Resistant to oxidation
- Good low temperature performance
Shell Corena S4 R
Dầu bôi trơn gốc tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí trục vít và cánh gạt:
- Tuổi thọ cực lâu
- Cải thiện hiệu suất
- Dùng trong các ứng dụng khắc nghiệt
Shell Corena S3 R
Dầu máy nén khí loại quay ưu hạng:
- Tuổi thọ dầu cao - Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống mài mòn ưu việt
- Duy trì hiệu suất hệ thống
Shell Corena S2 P
Dâu máy nén khí piston:
- Tuổi thọ dầu cao - Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
- Tính năng chống mài mòn ưu việt
- Duy trì hiệu suất hệ thống
- Tăng cường an toàn cho đường ống dẫn khí