Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Gadus S2 OGH
Mỡ dây cáp và bánh răng hở chất lượng cao:
- Chống mài mòn tốt
- Chịu nhiệt độ cao
- Đất sét

Shell Gadus S2 OGH được thiết kế sử dụng cho các ứng dụng bánh răng hở chịu nhiệt độ cao, ví dụ như các bánh răng lò quay xi măng. Nó được pha chế để phun trực tiếp trên bánh răng lò. Shell Gadus S2 OGH được chế tạo từ chất làm đặc không xà phòng gốc vô cơ có chứa phụ gia rắn graphite và dầu gốc có độ nhớt cao.

Các loại dầu và dầu nhờn khác