Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Omala S2 G
Dầu Bánh răng công nghiệp:
- Tính năng bảo vệ tuyệt hảo
- Dùng trong các ứng dụng chuẩn


Dầu Shell Omala S2 G là dầu chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi
trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng. Đặc tính chống ma sát và khả năng
chịu tải nặng của dầu kết hợp để đem lại tính năng tối ưu ở các bánh răng.
Các loại dầu và dầu nhờn khác