Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Turbo CC46
Dầu tuabin cao cấp cho các tuabin Khí Công nghiệp, Hơi nước & Chu trình Hỗn hợp:
- Độ ổn định nhiệt và chống ôxi hóa siêu việt
- Thoát khí nhanh và chống tạo bọt tốt
- Tính năng tách nước ưu việt
- Khả năng chịu tải tốt

Dầu Shell Turbo CC được phát triển để đạt các yêu cầu khắt khe trong các tuabin hiện đại, chịu tải nặng, vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật của các Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho cả tuabin khí và tuabin hơi nước. Nhờ công nghệ phụ gia không kim loại được cấp bằng sáng chế, Shell Turbo CC cải thiện tính năng đáng kể so với các loại dầu tuabin thông dụng. Việc kết hợp độc đáo giữa độ ổn định nhiệt và chống ôxi hóa ưu việt với khả năng chống tạo cặn bẩn và keo, kiểm soát cặn bùn và các tính năng bề mặt khiến Shell Turbo CC trở thành sự lựa chọn dầu nhớt hoàn hảo đối với công nghệ tuabin chu trình hỗn hợp mới, cũng như các nhà máy tuabin hơi nước và khí hiện tại.

Các loại dầu và dầu nhờn khác