Tin tức
Giá CP chính thức năm 2021
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2021: 
Năm 2021
Giá Butane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn)
Tháng 1 530.00 550.00 540.00
Tháng 2 585.00 605.00 595.00
Tháng 3 595.00 625.00 610.00
Tháng 4 530.00 560.00 545.00
Tin tức khác