Tin tức
Giá CP chính thức năm 2021
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2021: 
Năm 2021
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Butane
(Usd/tấn)
LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn)
Tháng 1 530.00 550.00 540.0
Tin tức khác