Tin tức
Giá CP chính thức năm 2020
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2020: Năm 2020 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Butane
(Usd/tấn)
LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn)
Tháng 1 565.00 590.00 577.50
Tháng 2 505.00 545.00 525.00


Tin tức khác